Verslag thema-avond 18 december 2023

On december 23, 2023

Op 18 december heeft de gemeente haar visie op de verduurzaming van de stad geschetst tijdens een thema-avond georganiseerd door Oosterpoort Duurzaam (OD) in het Poortershoes. Ruim 40 belangstellenden waren op deze bijeenkomst afgekomen.

De gemeente heeft als alternatief voor het gebruik voor fossiele brandstoffen (zoals aardgas) haar gebied ingedeeld in 3 categorieën: (a) aansluiting op een warmtenet, (b) ‘geheel elektrisch’ (geheel van het aardgas af) en (c) ‘grotendeels elektrisch’ (oftewel: hybride). De gemeente gaat er van uit dat waterstofgas voorlopig geen alternatief is. Bewoners staan hier achter aan de rij en industrie en mobiliteit (scheepsvaart, luchtvaart, auto’s, treinen) gaan hier voor als dit gas beschikbaar komt.

De gemeente concentreert zich nu op de eerste oplossing (warmtenet) en richt zich daarbij op de noordelijke stadswijken zoals Vinkhuizen, Selwerd en Paddepoel): huizen zijn hier tamelijk homogeen voor wat betreft verduurzaming en er zijn veel huurhuizen in bezit van woningbouwcoöperaties.

‘Geheel elektrisch’ is het doel voor de nieuwere wijken in de stad (gebouwd na 1970). Dit betreft o.a. De Meeuwen en De Linie. Veelal gaat het hier om eigenaar-bewoners die in beginsel zelf verantwoordelijk zijn voor de verduurzaming van hun woningen. Er is wel begeleiding mogelijk vanuit de gemeente en er zijn ook subsidieregelingen en leningen mogelijk.

De Oosterpoort wordt als hybride gezien: qua verduurzamingmogelijkheden zijn de woningen erg verschillend en er zijn meestal alleen generieke maatregelen mogelijk bij elkaar gelegen woningen van het zelfde type. Het onderzoek dat nu bij 10 woningtypes in de Oosterpoort plaatsvindt moet helpen de bewoners inzicht te geven in de verduurzamingsmogelijkheden van hun eigen huis, door te kijken welk van de 10 voorbeeldwoningen het meest op het eigen huis lijkt.

De particuliere verhuur blijft de lastigste categorie als het om verduurzaming gaat. Hoe zorg je ervoor dat particuliere verhuurders belang hebben bij het verduurzamen van hun woning?

Er werd kort gesproken over de mogelijkheid van lokale energieopslag (door bijvoorbeeld LECO=Lokale Energie Coöperatie Oosterpoort): bij veel zon de energie van panelen collectief in de buurt opslaan en die weer gebruiken als er geen zon is. Het elektriciteitsnet in de Oosterpoort is nog niet overbelast en dus is lokale opslag (nog) niet nodig. Wel kan lokale energieopslag aantrekkelijker worden als voor zonnepanelenbezitters de salderingsregeling door de overheid wordt afgeschaft, wanneer de energieleverancier zelf kosten in rekening brengt voor teruglevering van elektriciteit door particulieren aan het net en wanneer energieopslag goedkoper wordt. Ook in andere gevallen blijft investeren in zonnepanelen over het algemeen toch financieel aantrekkelijk.