De LECO

Lokaal opgewekte en duurzame energie in goed geïsoleerde woningen maakt het wonen in de Oosterpoort goed leefbaar en klaar voor de toekomst. Warm in de winter, koel in de zomer.

De Lokale Energie Coöperatie Oosterpoort Duurzaam (LECO) wil daarom de energievoorziening in onze wijk gaan baseren op duurzame bronnen en zoveel als mogelijk zelfvoorzienend maken. En de LECO wil woningverbetering combineren met energie besparings- en verduurzamingsmaatregelen.

Om dit te bereiken is er draagvlak nodig van de hele buurt.

Er zijn Oosterpoorters die al veel hebben kunnen doen aan energiebesparende maatregelen in hun woning. Dit lukt niet iedereen op eigen houtje dus er zijn nog veel panden in de buurt waar weinig tot niks is aangepast.

Wij vinden en willen dat iedereen mee moet kunnen doen: huurders, eigenaars en ondernemers. De LECO zal zich hier voor inzetten, in gesprek gaan met de Oosterpoorters en instanties en regelmatig van zich laten horen.

Met medewerking van Grunneger Power en Natuur en milieufederatie Groningen maken we een wijkenergieplan met haalbare doelen. En dit plan stellen we op met de ideeën en wensen van alle Oosterpoorters. Zodat er een plan op maat, per pand en per straat komt.

Komende periode zijn we actief bezig met nieuwe initiatieven zoals het collectief inkopen van duurzame middelen en het opwekken van lokale duurzame energie. Zo zijn we nu in overleg met Oosterpoortse bedrijfseigenaren om zonnepanelen op hun bedrijfspanden te plaatsen.

In samenwerking met Energie VanOns is de eerste stap al gezet: je kunt je aanmelden als lokale energiegebruiker maar ook als energieproducent! Kijk hier voor meer informatie.

Wil je je ook aansluiten bij dit team, stuur dan een berichtje naar leco@oosterpoortduurzaam.nl

Het Wijk Energie Plan is 18 september 2023 gepresenteerd in het Poortershoes. Hier kun je het lezen: https://oosterpoortduurzaam.nl/wijk-energie-plan/