Update energie-advies tien woningtypes

On juli 13, 2023

De kogel is door de kerk. We hebben duidelijke afspraken met Grunneger Power. Richard Hesling, energiedeskundige, gaat het energie-advies voor de tien Oosterpoorter woningen opstellen. Hij doet het onderzoek in september en oktober. Op basis hiervan stelt hij een rapport en advies op. De woningeigenaar krijgt het volledige advies, de enigszins bewerkte rapportage is dan voor de buurt. Alles is in ieder geval voor de komende kerst klaar.

Richard probeert op 18 september, bij de presentatie van het Wijk Energie Plan, al wat eerste resultaten van een woning-onderzoek te laten zien. Nog een goede reden om naar deze avond te komen! We hebben trouwens besloten om het woningtype ‘groot appartementen complex’ niet in dit project te gaan onderzoeken. Dit omdat het grote VvE’s betreft waarvoor bijzondere regelgeving geldt, ook vanwege de vele leden van zo’n VvE. We gaan wel extra woningen van het type ‘tussenwoning’ onderzoeken omdat er daar zoveel van zijn.