Thema avond Maak een groene keus

Op 13 januari 2020 vond deze thema avond van de werkgroep Oosterpoort Duurzaam plaats in het Poortershoes. En wat een opkomst! Bijna 90 geïnteresseerde bewoners uit de Oosterpoort én omliggende wijken waren aanwezig op deze informatieavond die mede georganiseerd werd door studenten van de Hanzehogeschool. Onder de bezielende leiding van gespreksleider Carla Veldhuis, gingen Anne Venema namens de gemeente, Anne Huizinga van Grunneger Power, Berend Vis en Be van der Heide namens de werkgroep Oosterpoort Duurzaam in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om de woningen in de Oosterpoort verder te verduurzamen.

thema-avond

Een plan vanuit de wijk zelf!
Ook op deze avond werd duidelijk dat het draagvlak om met duurzaamheid en de energietransitie aan de slag te gaan groot is. Immers, we moeten niet alleen van het gas af, de gevolgen van de klimaatverandering staan ook elke dag in de krant. Hierbij is het van belang dat we zelf het heft in handen nemen en met initiatieven komen die breed gedragen worden. Oosterpoort Duurzaam kiest daarom ook voor een plan vanuit de wijk zelf! De werkgroep heeft de volgende uitgangspunten:
• Zoveel mogelijk lokale energie, zelf opgewekt.
• Op den duur zelfvoorzienend, het liefst in eigen beheer.
• Energie moet betaalbaar blijven voor iedereen.

Op de thema avond werd besproken wat er nu al mogelijk is, en wat je als bewoner nu al kunt doen. Hierbij kwam ook het gratis inloopspreekuur waar je terecht kunt voor advies over hoe je kunt verduurzamen aan de orde.

Positieve reacties
Aan het eind van de zeer geslaagde avond hebben we nog wat reacties gepeild en gevraagd wat de aanwezigen van dit initiatief vonden. Een greep uit de opmerkingen: ‘Wat fijn om te zien dat dit ook zo breed wordt uitgedragen door meerdere instanties en heeft bijgedragen aan een brede, diverse en grote opkomst uit de buurt!’, ‘Leuk ook om verschillende partijen te hebben gehoord’ en ‘Ik ben benieuwd naar verhalen van andere mensen, wat zij concreet gedaan hebben in hun huis. Dat stimuleert concrete actie’. Het idee om excursies te organiseren bij huizen waar al veel of iets speciaals is gedaan, kreeg dan ook veel bijval. Zo kunnen we elkaar praktisch informeren over grote en kleine zaken.