Toukomst, interview met Wim Hartman

Toukomst kiest voor plan ‘Transitie voor en door buurtbewoners’ en plan gaat verder als project: ‘Jouw woning en buurt, béter en duurzamer’. De laatste ronde!

Vóór de zomervakantie kon iedereen stemmen op het plan van Oosterpoort Duurzaam: ‘Energietransitie voor en door bewoners’ dat is ingediend bij Toukomst.

Sindsdien zijn 200 Groningers van Toukomst bezig geweest met lezen, inventariseren en beoordelen van de maar liefst 900 inzendingen. Ze hebben meerdere plannen door hun soortgelijkheid kunnen bundelen in 59 grote projecten. Hier kunnen Groningers opnieuw op stemmen, dit keer met motivatie. Dan gaat de derde ronde in, het panel van Toukomst kiest welke projecten vernieuwend en van belang zijn voor de provincie Groningen. Daarna zal de Provincie Groningen een laatste stem uitbrengen, de 100 miljoen van Toukomst komt immers uit deze pot. In januari wordt de uitslag bekend gemaakt.

Wim Hartman, lid van de kerngroep van Oosterpoort Duurzaam en één van de initiatiefnemers, licht toe.

Wat betekent deze omvorming van plan naar project?

Toukomst heeft het plan van Oosterpoort Duurzaam in eerste instantie gebundeld met 2 andere plannen die er goed bij lijken te passen. Het plan ‘Energietransitie voor en door buurtbewoners’ is wel de basis van dit project. Het project krijgt een belangrijke voorbeeldfunctie in stad en provincie met minimaal 4 pilots in dorpen/wijken. Op die manier is het project breed toepasbaar, een stedelijk gebied vraagt immers andere oplossingen dan een landelijk gebied. Als de verschillende plannen worden uitgewerkt kan de hele provincie hiervan leren en gebruiken. Dat is ook de kracht van dit project.

Wie doen mee in het project?

De komende periode wordt verder kennisgemaakt en overlegd met verschillende deelnemers uit de provincie, het is aan de deelnemers onderling om te kijken of een samenwerking inderdaad vruchtbaar is. De gemeente Hogeland met Usquert en Kantens zijn in de picture, zij sluiten goed aan bij het project en hebben zich al officieel aangemeld. Hun plan is biogas te gaan maken van groenafval, dat kan dan namelijk heel goed op het platteland. In de keuze voor geschikte kandidaten ondersteunt het GREK, de Groninger Energie Koepel, het project. Verder zijn er diverse online vergaderingen (geweest) waarin men kennis kan maken en overleggen met elkaar en verder wordt er druk gemaild en gebeld.

Uitvoering: verduurzamen en verbeteren woning eerst

In de verschillende gesprekken kwam naar voren dat het verduurzamen en verbeteren van de woning op nummer één staat als grootste behoefte/wens. Naar alle waarschijnlijkheid zal de verandering naar duurzaamheid dus starten met de eigen woning, dat heeft het meeste draagvlak. En dat is precies wat nodig is; draagvlak van de bewoners betekent motivatie voor verandering, in het gewenste tempo. Huizen zullen beter geïsoleerd zijn tegen koude en warmte, het wooncomfort zal verbeteren, de energiekosten zullen omlaaggaan. Hiernaast starten kleinschalige energieprojecten in de buurt zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op een school. Als het project uiteindelijk door de Provincie wordt goedgekeurd komt er geld, begeleiding en mankracht vrij om dit optimaal te realiseren. Bewoners zullen adequaat geadviseerd kunnen worden, bijvoorbeeld wat betreft bouw- en financieringsmogelijkheden.

In een latere fase komen de opslagmogelijkheden van de lokaal opgewekte energie aan de orde. Maar… alles op zijn tijd en steeds voor en door buurtbewoners, kleinschalig en in het tempo wat mogelijk is. Voor de initiatiefnemers van het plan, Gerard Veth, Wim Huizinga, Berend Vis en Wim Hartman is er voorlopig nog genoeg denkwerk!

Toekomst zonder Toukomst?

Wim vertelt als laatste dat er enthousiaste reacties komen op het project en dat stemt hem optimistisch wat betreft de realisering. Ook als dit project niet de derde ronde haalt binnen Toukomst vertrouwt hij erop dat het niet in de bureaulades van bestuurders verdwijnt. Zo is hij afgelopen vrijdag met Berend Vis naar een overleg geweest met Nynke Homan van Provinciale Staten en Wouter Bolhuis, manager Duurzaamheid Gemeente Groningen en zij waren zeer geïnteresseerd! Er is duidelijk een grote behoefte aan duurzame plannen op kleine schaal, gedragen door de bewoners zelf. Er komen nog vervolgafspraken en dit stemt tot optimisme. Groningen lijkt langzaam klaar voor de toekomst, te beginnen met de Oosterpoort!

Stem hier op het plan (dat kan tot en met 4 oktober 2020).