Peter Bootsma: Eerste groene burgemeester van Groningen

On januari 2, 2021

‘We zijn de eerste generatie die met klimaatverandering te maken heeft en de laatste die er wat aan kan doen’

Deze uitspraak is tekenend voor de missie van onze eerste Groene Burgemeester. Hij heeft er nu krap 2 maanden op zitten sinds zijn benoeming en er is intussen op zijn website www.groeneburgemeester.nl een uberlange lijst met wensen, vragen en problemen van burgers verschenen. En hij woont in onze Oosterpoort, dus alle reden voor een interview.

Voornaamste onderwerp van de Groene Burgemeester is: klimaatadaptie. Oftewel hoe wij ons aanpassen in ons leefgebied op het veranderende klimaat. Wat is jouw rol als Groene Burgemeester?
Het is een vrijwilligersfunctie die compleet nieuw is en die ik mag invullen zoals ik wil. Ook al is het een nieuwe functie, iedereen heeft toch een beeld bij wat een Groene Burgemeester is. Iemand die verbinding legt tussen burgers en overheid en initiatieven ondersteunt op het gebied van klimaatadaptie. Ik heb 4 uur per week maar ik besteed er veel meer tijd aan en dat wil ik ook. We moeten nu in actie komen.

Wij merkten het de afgelopen zomers; aanhoudende hitte en korte heftige regenbuien met veel wateroverlast. Als je naar onze buurt kijkt, wat voor plankomt er komt er bij je naar boven?
Ik ben nu bezig met een project rondom regenwateropvang en dat zou hier in de Oosterpoort heel goed toepasbaar kunnen zijn. Het systeem is ontwikkeld door een ingenieur en is nieuw voor Nederland. De wateroverlast is enorm toegenomen en het riool wordt overbelast. Je kan het teveel aan regenwater ook opvangen en gebruiken. In gebouwen met een kruipruimte kan je een systeem met waterzakken plaatsen, hier stroomt via de regenpijpen het water in. Een kastje controleert de waterhoeveelheid. Vervolgens kan je dit aansluiten op de wc’s, via een pompsysteem. Ik wil graag eerst een aantal gebouwen in Groningen voorzien van dit systeem en hen ook laten fungeren als demonstratieproject voor de buurt en andere belangstellenden. Het Poortershoes is een goede optie, hier zijn we mee bezig. De wethouder zegt dat ze blij is met alles wat bespaard wordt op het riool. Ik wil graag met het geld dat vrijkomt dit soort voorbeeldprojecten helpen financieren. In Rotterdam is er inmiddels een afgeronde subsidie voor.

Politici, ambtenaren, burgers, wetenschappers, boeren; Peter praat met iedereen even makkelijk en hij kan ze ook goed bij elkaar brengen. Hij zit al een leven lang in allerlei besturen dus dat gaat hem heel goed af. Bijvoorbeeld zo:
‘Ik benader zelf de buurten in de hele gemeente, heb nu een lijst van 50 bewonersorganisaties. Zij hebben allemaal een verzoek gehad om kennis te maken met mij en te gaan praten over klimaatadaptie. Ik ben verzamelpunt wat dat betreft dit jaar en wil alles horen. Ik overleg in kleine clubjes, maar wel vaak met een aantal buurten tegelijk om de gezamenlijke initiatieven en problemen te inventariseren en eventueel aan elkaar te koppelen. Inmiddels heb ik met 10 bewonersorganisaties afspraken voor een digitaal overleg.

Wat voor vragen stel je dan?
Welke voorbeelden van mooie projecten op het gebied van klimaatadaptie zijn er in jouw buurt? Welke kwesties moeten worden aangepakt, waar kan ik helpen? Zo hoop ik te leren wat er speelt en waar ik wat kan betekenen.

Hoever is Groningen op het gebied van klimaatadaptatie?
Groningen heeft een internationaal kennisinstituut voor klimaatadaptie op het Zerniketerrein. Dit is onderdeel van de overkoepelende GCA, een samenwerking tussen 23 landen, het hoofdkantoor zit in Rotterdam. In januari 2021 is de online topconferentie Climatadaptionweek. Dit wordt dus wel mooi vanuit Groningen georganiseerd. Op www.klimaatbestendig.nl kan je zien wat de gemeente Groningen al doet aan klimaatadaptie, hier staan verschillende adviezen voor iedereen. Ook acties als geveltuintjes, vergroenen opritten, geveldaken plus de bijbehorende subsidieregelingen kun je hier vinden.

Hulp?
Drie van de andere burgemeesterkandidaten willen en kunnen mij helpen. Ieder met hun eigen kwaliteit, zoals aanleg en advies over sedumdaken, of een kleinschalig project rondom tuinen en buren. Verder zal ik alle hulp die mij wordt aangeboden door ambtenaren, deskundigen, studenten en adviseurs gaan inzetten om ook alle vragen over klimaatadaptie te kunnen blijven beantwoorden. Vragen stellen kan iedereen aan: info@groeneburgemeester.nl

Duurzaamheid en democratie
Peter is ook voorzitter van de Vereniging Noorden Duurzaam, deze houdt zich bezig met duurzaamheid en democratie. (www.noordenduurzaam.nl) Peter schrijft adviezen hierover voor de overheid omdat duurzaamheid een belang heeft wat je eigenlijk niet in de politiek kan behandelen maar in een ander systeem. Namelijk functionele democratie, waarin stemmen en geld evenredig over groepen verdeeld worden. Bewoners, bedrijven, non-profit, kennisnetwerken en overheden. Op wijkniveau zou je dit systeem al heel goed kunnen oefenen, er is al een model voor wijkraden klaar.

Duurzaam doen is actief bezig zijn
Het anderhalve-meter gesprek met Peter was geweldig interessant en duurde ruim anderhalf uur. Peter is een goed verteller en luisteraar en mixt en matcht al zijn kennis (en kennissen) net zolang tot hij een oplossing vindt of tenminste een goed antwoord. Plus de juiste persoon. Die hij nog even zal bellen, of op zijn minst zal betrekken bij het onderwerp. Alles wordt opgeschreven en echt waar, ik heb alle vertrouwen in onze groene burgemeester. Peter gaat er werk van maken!