Oosterpoort Duurzaam wil zonne-energie op maat

Er is bij de gemeente Groningen een zienswijze ingediend door de kerngroep van Oosterpoort Duurzaam op het Beleidskader Zonneparken. De gemeente heeft een aantal (zoek)gebieden binnen gemeentegrenzen op het oog waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden. De grootste in Meerstad-Noord en Westpoort-Noord, de kleinere in Haren en omgeving en Ten Boer en omgeving. Op deze kleinere parken van maximaal 10 ha is de zienswijze ingediend.

Burgers zijn bovendien niet gekend in dit voornemen van de gemeente en dat heeft tot veel protesten geleid. Wij willen de mogelijkheid behouden om initiatieven op het gebied van duurzame energiewinning te onderzoeken en uit te voeren. Zoals Oosterpoort Duurzaam met LECO (Locale Energiecoöperatie Oosterpoort). We vinden dat daken van openbare gebouwen, bedrijven en woningen particulieren ook zeer goed kunnen dienen voor plaatsing van zonnepanelen. De opslag van overtollige energie kan in beheer komen van de wijk zelf. Dit is ook conform het advies van Grunneger Power, zij wil het eigenaarschap van kleine energieparken verhogen naar minimaal 75%. We gaan (nu als kerngroep, straks als LECO) deelnemen aan de regiotafel van Grunneger Power, waar alle energie-initiatieven uit de gemeente aan deel kunnen nemen.

We wachten de reactie van de gemeente op onze zienswijze af en houden je uiteraard hiervan op de hoogte!