Steeds meer Oosterpoorters kiezen voor een groen dak

On februari 23, 2021

Van de dienst Ruimtelijk Beleid en Ontwerp (RB en O) van de gemeente Groningen horen we dat steeds meer bewoners in de gemeente Groningen een vergunning voor een groen dak op huis of schuur aanvragen. In de Meeuwen en de Blekerslaan en Kwintlaan e.o. zijn buurtbewoners bezig dit samen voor elkaar te krijgen.

Aantal groene daken en subsidie
De dienst RB en O heeft helaas geen overzicht van de aanvragen per wijk/postcodegebied. De heer Remijn vertelt dat alle beschikbare tijd gaat zitten in het beoordelen van het grote aantal aanvragen in de gemeente. Dus, hoeveel groene daken en aanvragen hiervoor de Oosterpoort nu heeft, is niet gemakkelijk te inventariseren. Wel is in de gemeente Groningen de vraag naar subsidie sinds de regeling bestaat, enorm toegenomen. Tien jaar geleden waren er hooguit 30 aanvragen per jaar. Vorig jaar werd er voor maar liefst 10.000 m2 subsidie aangevraagd, door particulieren, organisaties en bedrijven. De kosten hiervan waren €350.000,- en het ziet ernaar uit dat het in 2021 wederom die kant op gaat, er is nu al voor 3.000 m2 aanvraag gedaan.

Tijdig aanvragen, liefst dit jaar nog!
Het is verstandig vroeg in het jaar aan te vragen, voordat het subsidieplafond is bereikt. RO verwacht dat dat rond augustus is. Hoe de regeling er volgend jaar uitgaat zien is nog niet bekend, wel weet Remijn dat het hoofddoel van deze subsidieregeling, het stimuleren van aankoop groene daken, inmiddels bereikt is. Dat zou dus kunnen betekenen dat de subsidie minder gaat worden!

Barkmolen goed op weg met groene daken!
De initiatieven in de buurt lopen heel goed maar vragen wel de nodige inspanning. In de Meeuwen is een groepje bewoners langs de 240 deuren gegaan om hun buurtgenoten te overtuigen. En niet zonder resultaat; er zijn inmiddels 41 serieus geïnteresseerden voor een groen dak. In deze buurt waren bovendien al enkelen met een groen dak op schuur en/of woning.

Daken Kwintlaan en Blekerslaan ook groen, te beginnen met Annemiek Vos
Ook in de Kwintlaan en Blekerslaan is een initiatief gestart door één van de bewoners, Annemiek Vos. Ze probeert haar buurtjes mee te krijgen in haar groene-daken-missie. Zij heeft via de groene burgemeester in ieder geval een ervaren deskundige groene dakenlegger weten te strikken voor haar eigen dak aan de Kwintlaan. Op 2 maart wordt dit gelegd en ze nodigt via een bewonersbrief alle omwonenden uit een kijkje te komen nemen.

Waarom een groen dak?
Annemiek: “Dit is wat ik al acht jaar wil; een groene daktuin, want zo noem ik het. Waar bloemen en plantjes groeien en bloeien en allerlei insecten en bijen kunnen leven. Het heeft nog veel meer voordelen: het hemelwater wordt hier opgevangen en opgeslagen waardoor je minder wateroverlast hebt. De plantenlaag zorgt voor isolatie, in de zomer is het veel minder warm onder dit dak. De planten zorgen ook voor luchtzuivering en filtering van fijne roetdeeltjes in de directe omgeving. En het is ook nog eens goed voor je dak, het gaat twee keer langer mee! Ik hoop dat iedereen uit mijn straat en de Blekerslaan e.o. mee wil doen”.

Kosten
Met de groene daken subsidie kan je voor daken tot 100 meter €30,- subsidie krijgen, voor Annemiek Vos is dat nu een eenmalige uitgave van 26m2 x €30,- (in plaats van €60,-) die zich de komende jaren zal uitbetalen in alle bovengenoemde voordelen. Ze heeft mede dankzij uitvoerder Wouter Banus deze mooie deal kunnen sluiten en ze hoopt dat hier meer mensen uit haar directe buurt gebruik van zullen maken.

Meer info via website https://gemeente.groningen.nl/subsidie-groen-dak-aanvragen