Vergroening Blekerslaan

On september 24, 2020

Twee bewoonsters van de Blekerslaan, Antoine van Duyn en Joke Wieringa, hebben onlangs het initiatief genomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hun straat een groenere uitstraling te geven. Eerst moest in kaart worden gebracht wat de bewoners hiervan vonden en of er überhaupt draagvlak voor was, dus werd er een enquête uitgeschreven. De respons was groot (29 van de 32 eengezinswoningen) en het idee bleek unaniem te worden omarmd. Over de invulling ervan zijn de meningen soms nog wel een beetje verdeeld.

De meest opvallende uitkomst is dat 16 van de 29 respondanten aangeven graag een geveltuintje te willen, terwijl 8 er al een hebben. Dit plan kan dus worden opgepakt. “Maandag 27 september hebben wij een afspraak met Laurens Stiekema van de gemeente”, vertelt Antoine. “We gaan bespreken wanneer de tuintjes kunnen worden aangelegd en hoe dat het beste kan worden aangepakt. Misschien kunnen er wat gratis plantjes ter beschikking worden gesteld door de gemeente en kunnen we er een gezamenlijke activiteit aan koppelen. Waarschijnlijk kan dat nog dit jaar worden geregeld. Dat zou mooi zijn want dan zien mensen ook snel resultaat.”

Hangende tuin
De overige ideeën, zoals dwars over de straat hangend groen (19 voor, 4 tegen, 5 weten het niet), bomen of groen rondom lantaarnpalen (suggesties van respondanten) zijn iets minder snel te realiseren. Een hangende tuin kan bijvoorbeeld alleen als bewoners aan beide kanten van de straat toestemming geven. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de noordkant van de straat huurhuizen zijn en dat Patrimonium daar ook een stem in heeft. Antoine: “Na het aanleggen van de geveltuintjes gaan wij kijken welke vervolgstappen er kunnen worden genomen en wat de haalbaarheid van verschillende ideeën is. Daarbij willen we wel steeds in gesprek blijven met de buurt, want je wilt natuurlijk geen verdeeldheid zaaien. Wij zijn blij dat er zo enthousiast is gereageerd en hopen dat andere straten ons voorbeeld volgen. Misschien kunnen wij hen daar in de toekomst nog bij helpen door onze ervaringen te delen.”