Ruim 30.000 beoordelingen Toukomst

On oktober 21, 2020
Via de speciale Toukomstkrant en de website riep Nationaal Programma Groningen alle inwoners van de provincie Groningen op om in totaal 59 Toukomstprojecten te beoordelen. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Alle uitkomsten zijn nu verwerkt in een rapport. Er zijn ruim 30.000 beoordelingen binnen op de ideeën van Toukomst. Ook het idee waar Oosterpoort Duurzaam deel van uitmaakt is beoordeeld (nr. 47).
De uitkomsten gaan nu naar het Toukomstpanel. Het panel geeft een definitief advies dat naar verwachting eind januari 2021 klaar is.