Subsidie energiebesparing eigen huis

On juni 11, 2020

Tijdelijke verhoging subsidiebedragen Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) tegemoet te komen in deze onzekere tijden besloot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de subsidiebedragen tijdelijk te verhogen voor beide regelingen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

De subsidie is tijdelijk met 10% verhoogd (van circa 20% naar circa 30% van de investeringskosten). De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tijdelijke-verhoging-subsidiebedragen-seeh