Teams

Binnen de werkgroep Oosterpoort Duurzaam werken we met verschillende teams. In de teams wordt bedacht wat we kunnen doen op een bepaald gebied. Ook worden de plannen van elk team concreet uitgevoerd, met of zonder steun van de kerngroep.

Team Technisch advies
ondersteuning van het spreekuur

Team Wijkorganisatie
route huizenonderzoek, met Grunneger Power, gemeente, Nijestee en Patrimonium

Team Financiën
subsidies en huisgebonden financiering

Team ‘Stip op de horizon’
zelfvoorzienend en energie opslag in de buurt

Team Externe contacten
Hanzehogeschool, RUG en andere wijken

Team Communicatie
nieuwsbrief, website, PR, huisstijl

Team Groen in de wijk
groene daken, tuintje, voeding

Team Mobiliteit
autodelen, laadpalen

Als je belangstelling hebt om mee te werken in één of meerdere van de volgende teams, laat dat dan weten per mail: oosterpoortduurzaam@gmail.com.

Je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je wilt besteden aan een team.