Kerngroep

De kerngroep van Oosterpoort Duurzaam neemt besluiten over de koers en over acties.

De kerngroep laat zich actief informeren door de andere leden van de werkgroep, voor zover zij actief zijn op een bepaald gebied. De algemene kaders (missie) zijn in de loop van de afgelopen jaren ontwikkeld door onze gezamenlijke ervaringen en standpunten.

De kerngroep heeft verschillende teams opgericht, die binnen de algemene kaders (missie) van de werkgroep bepaalde activiteiten ontwikkelen. De kerngroep overlegt met (de coördinator van) de teams om nieuw beleid te ontwikkelen op het terrein van een team. In de praktijk zullen veel plannen ontwikkeld worden in de teams zelf, zo nodig in overleg met de kerngroep.

Concreet beslist de kerngroep over: inkomsten en uitgaven, teksten voor nieuwsbrief, website, De Oosterpoorter, correspondentie extern en intern, info-avonden, positie spreekuur, samenwerking met externe partijen, waaronder gemeente, woningbouwvereniging, Grunneger Power, RUG en Hanzehogeschool, communicatie met de buurt en het Buurtoverleg.

De kerngroep bestaat op dit moment uit vier leden:
Wim Hartman (was bestuurder van de Vereniging Huiseigenaren Oosterpoort)
Bé van der Heide (energie-deskundige, spreekuur)
Gerard Veth (oud vakbondsman, wil graag auto-delen)
Kirsten Plomp (vormgeving en publiciteit)

Over ons

Teams