Oprichting Lokale Energie Coöperatie Oosterpoort

On december 17, 2020

Op weg naar een zelfvoorzienende wijk voor alle bewoners

Er staan ons grote veranderingen te wachten in verband met de veranderingen in het klimaat. De gevolgen van de energietransitie zijn voor iedereen merkbaar. In de Oosterpoort willen we meewerken aan deze transitie én zien we het als een kans om de buurt te verbeteren en de onderlinge band tussen de bewoners te versterken.
De werkgroep Oosterpoort Duurzaam is sinds 2015 actief voor en door Oosterpoorters die hun wijk willen verduurzamen, en richt nu de Lokale Energie Coöperatie Oosterpoort (LECO) op.

De Coöperatie houdt zich bezig met vergroening van de wijk, met advisering van bewoners over woningisolatie en verlaging van energieverbruik, met voorlichting over allerlei milieuproblemen en met een coöperatieve aanpak van de energievoorziening. De Coöperatie wil van de Oosterpoort en omliggende wijken een gebied maken dat zelf in zijn energiebehoefte kan voorzien.

Zonneweiden, windmolens en waterstof worden vooral groot en grootschalig ontwikkeld. Wij willen stimuleren dat er ook meer kleinschalig wordt gedacht en gedaan. Denk daarbij aan zonnepanelen op bedrijfsgebouwen in de buurt en een lokaal experiment voor productie van waterstof.

Voor onze plannen is een aanvraag ingediend bij het programma Toukomst. Wij zullen samen met andere gebieden in de provincie Groningen de feitelijke mogelijkheden gaan uitwerken (zie https://www.toukomst.nl/projecten/duurzamer).