oud_Nieuws

Gratis inloopspreekuur

Bé van der Heide geeft gratis advies

thema-avond

Wordt de duurzamer wordende
Oosterpoort straks zelfvoorzienend?

Op 13 januari vond de eerste thema-avond van de werkgroep Oosterpoort Duurzaam plaats in het Poortershoes. En wat een opkomst! Bijna 90 geïnteresseerde bewoners uit de Oosterpoort én omliggende wijken waren aanwezig op deze informatieavond die mede georganiseerd werd door studenten van de Hanzehogeschool. Onder de bezielende leiding van gespreksleider Carla Veldhuis, gingen Anne Venema namens de gemeente, Anne Huizinga van Grunneger Power, Berend Vis en Be van der Heide namens de werkgroep Oosterpoort Duurzaam in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om de woningen in de Oosterpoort verder te verduurzamen.