LECO

Onze eigen energie voorziening voor, door en met Oosterpoorters. Het is onze missie als Lokale Energie Coöperatie Oosterpoort Duurzaam om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat en een leefbare Oosterpoort door de energietransitie in onze buurt te versnellen. We willen onszelf voorzien in onze eigen energie! Het is ons doel om een duurzamer woon- en leefklimaat, minder energiegebruik, productie en opslag van duurzame energie in eigen buurt.
Snel als het kan, langzaam als het nodig is.

Lokale energie opwekken
Komende periode zullen we ons bezighouden met nieuwe acties zoals het collectief inkopen van duurzame middelen en het opwekken van lokale duurzame energie. Zo zijn we nu in overleg met Oosterpoortse bedrijfseigenaren om zonnepanelen op hun bedrijfspanden te plaatsen voor de LECO.